• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Miasto Jelenia Góra rozpoczyna procedurę elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2011/2012

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej

http://jeleniagora.vnabor.pl/przedszkola/

Poniżej zamieszczamy informacje przydatne rodzicom, bądź prawnym opiekunom w procedurze rekrutacji.
Przypominamy, że o przyjeciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń!!!


Od 16 marca 2011 r. na stronie internetowej dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Jeleniej Góry. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli i uzyskania takich informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna oraz opis przedszkola.

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. rodzic, bądź prawny opiekun dziecka wprowadza do systemu elektronicznego naboru dane dziecka,  otrzymując hasło oraz login. Dostarcza wygenerowaną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola pierwszego wyboru.


Informacja ważna dla rodziców dzieci zamieszkałych poza Miastem Jelenia Góra

Prowadzenie przedszkoli przez Miasto Jelenia Góra jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do jeleniogórskich przedszkoli przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci mieszkańców Jeleniej Góry.
Dzieci zamieszkałe poza Jelenią Górą będą przyjmowane do jeleniogórskich przedszkoli publicznych w trakcie rekrutacji uzupełniającej, w ramach  wolnych miejsc. Kartę zgłoszenia dziecka spoza Jeleniej Góry należy złożyć, w związku z powyższym, od września 2011 r. w przedszkolu, które będzie dysponowało wolnymi miejscami.


Wypełnianie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 1 kwietnia 2011 roku, godz 8.00  do 20 kwietnia 2011 roku do godz. 15.00, obejmując wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola pierwszego wyboru.
By dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic / prawny opiekun jest zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka  do placówki. W karcie zgłoszenia rodzic wskazuje w kolejności przedszkola , do których dziecko stara się o przyjęcie.

Istnieją dwa sposoby składania podań przez rodziców:

1) Rodzic wypełnia elektronicznie kartę zgłoszenia, poprzez stronę internetową http://jeleniagora.vnabor.pl/przedszkola/, a następnie drukuje  wypełnioną Kartę Zapisu. Wypełnioną kartę należy podpisać i złożyć wraz z dokumentacją potwierdzającą zaznaczone kryteria przyjęć do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie).  Kartę zgłoszenia rodzic składa tylko w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności składania karty zgłoszenia w pozostałych przedszkolach.

Załącznik nr 1 - abc dla rodzica - przeglądanie oferty
Załącznik nr 2 - abc dla rodzica – zgłaszanie kandydatury

2) W uzasadnionych przypadkach, jeżeli rodzic nie ma żadnej możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu i elektronicznej formy rekrutacji, wypełnia ręcznie papierową kartę zgłoszenia (którą można otrzymać w każdym przedszkolu). Po jej wypełnieniu i podpisaniu udaje się do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie), w celu złożenia karty zgłoszenia wraz z dokumentacją potwierdzającą zaznaczone kryteria przyjęć i rejestracji w systemie elektronicznego naboru. Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie - wynik rekrutacji.

KRYTERIA  NABORU i sposób ich dokumentowania stanowi załącznik nr 3 – regulamin rekrutacji do publicznych przedszkoli w Jeleniej Górze

Kryteria_naboru_Przedszkola2011


*W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z Rozporządzenia, o którym mowa wyżej oraz kryteriów dodatkowych, nie będą one uwzględniane w procesie rekrutacji.

Uwaga:

Na potrzeby rekrutacji:


1. za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego dziecka, którego drugi rodzic nie żyje, nie uznał ojcostwa, został pozbawiony, zawieszony lub ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej albo odbywa karę pozbawienia wolności.


2.  za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

3. za osobę całkowicie niezdolną do pracy lub samodzielniej egzystencji uznaje się osobę, która posiada  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład ubezpieczeń Społecznych.

4. studiowanie w trybie dziennym traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

5. Prowadzenie  działalności gospodarczej traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu; w celu udokumentowania spełnia kryterium należy przedstawić zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

ETAPY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2011/2012Etapy_rekrutacji_Przedszkola2011

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow